Skip To Content
- Blog -
Topic Search

Zuiderdam Featured in ‘De Telegraf’

Zuiderdam Hotel Director Marco van Belleghem sent us this article published recently in Dutch newspaper “De Telegraf.” Since it’s very difficult to read the text, we have reproduced the article in Dutch along with an automated Google Internet translation below.

de-telegraf-article

ROUTE DU SOLEIL
In twee weken tijd reizen over zowel de Atlantische als de Grote Oceaan, met uitstapjes in indianendorpjes, regenwouden, luxe strandoorden en zelfs een privé-eiland. De highlights van een droomroute:

Half Moon Cay: het eiland van de Bountyreclame bestaat! Dit is Holland America’s eigen bekroonde eilandje in de Bahama’s waar je kunt kajakken, snorkelen, paardrijden of zwemmen met pijlstaartroggen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon wegdromen op het geluid van de golven tijdens een behandeling in de massage-cabana op het strand.

Acapulco: In Fun in Acapulco (1963) had Elvis duidelijk heel wat eh, fun in Acapulco. Hij was zeker niet de enige. De ’wall of fame’ in de bar van het beroemde hotel Los Flamingos staat vol foto’s van de fabuleuze stamgasten die van Acapulco de parel van de Mexicaanse Rivièra maakten. Proost op de swinging fifties en sixties met John Wayne, Frank Sinatra, Cary Grant met een gifgroene cocktail plus parasolletje.

KONING VAN DE STROHOED
Kate Moss is fan, Madonna wordt zelden zonder gesignaleerd: de panamahoed, ook wel de koning van de strohoedjes genoemd, is terug van nooit weggeweest. De originele panama is een traditionele hoed (foto)met een brede rand uit Ecuador, gemaakt van de bladeren van de toquilaplant. Al in de 16e eeuw weefden de Inca’s deze hoeden, maar pas tijdens de constructie van het Panamakanaal, toen duizenden van deze hoeden voor de arbeiders werden geïmporteerd en president Roosevelt er één tijdens zijn historische bezoek droeg, kreeg het hoofddeksel wereldwijd bekendheid.

Ik kocht mijn panama in Nicaragua voor 20 dollar, maar er zijn exemplaren — zoals hoedjes uit de dorpjes Biblian en Montecristi — waar vijf maanden handarbeid in zit. Dan is $2000 toch een prikkie, Madonna?

• Een belevenis: paardrijden in de branding.
• Het heerlijke strand van het beroemde Acapulco.
• De ’mascotte’ van het schip, de 2-jarige Tiziano.

HOLLANDS GLORIE
Het hoofdkantoor van Holland America Line mag zich dan in Seattle bevinden, overal op de vloot verwijzen elementen naar de Nederlandse oorsprong van de cruisemaatschappij. Zo trof ik op de Zuiderdam Andy Warhols portret van koningin Beatrix, krentenbollen en banketstaaf bij de thee én een aantal knappe Hollandse jongens op de brug.

Tweede officier Michel de Poot (24) wilde graag op de foto voor De Telegraaf („Mijn ouders weten niet wat ze zien!”), maar moest van mij wel zijn pet op. Toen alle officiers vervolgens in uniform kwamen opdraven, ging voor mij een An officer and a gentleman-fantasie in vervulling (foto).

De mascotte van het schip is overigens ook Nederlands: Tiziano van Belleghem, 2,5 jaar oud (foto uiterst r.). Hij vaart mee met zijn vader, hotelmanager Marco van Belleghem, en zijn mama Karen. Marco en Karen ontmoetten elkaar aan boord. Tiziano’s hobbies: ’per ongeluk’ de scheepshoorn luiden en haaien vangen.

DE CIJFERS
Op een schip met 2000 gasten en 800 bemanningsleden, zoals de Zuiderdam, kunnen de getallen aardig oplopen. Per tocht zijn nodig:

23.000 eieren
24.000 pakjes suiker
15.000 glazen
2500 kilo ijs, enkel voor de cocktails
19 dollar voor de goedkoopste fles wijn
2900 dollar voor de duurste fles wijn
1500 toiletrollen
en ook:
3.000.000 glitters op de pakken van de entertainers van de hele vloot van de Holland America Line.

Translation:

ROUTE DU SOLEIL
In two weeks time of travel on both the Atlantic and Pacific Oceans, with trips In Indian villages, forests, luxury beach resorts and even a private island. Highlights dream of a route:

Half Moon Cay: The island of Advertising is the Bounty! This is Holland America’s own award-winning island in the Bahamas where you can kayak, snorkeling, horseback riding or swimming with stingrays. But of course you can even just to dream the sound of the waves during treatment in the massage cabana at the beach.

Acapulco: The Fun in Acapulco (1963) Elvis had very clear what eh, fun in Acapulco. He was certainly not alone. The “Wall of fame” in the bar famous Los Flamingos Hotel is filled with pictures of the fabulous regulars who Acapulco the jewel of the Mexican Riviera made. Toast fifties and the swinging sixties with John Wayne, Frank Sinatra, Cary Grant with a gifgroene plus cocktail parasol.

King of the straw hat
Kate Moss is a fan, Madonna is rarely without one: the panama hat, also known the king of straw hats, is back from never been gone. The original Panama is a traditional hat (picture) with a wide border from Ecuador, made from the leaves of toquilaplant. Already in the 16th century the Incas wove this hats, but only during construction the Panama Canal, when thousands of these hats for the workers were imported and President Roosevelt wore one during his historic visit, it was headgear worldwide fame.

I bought my Panama in Nicaragua for 20 dollar, but there are instances — such as hats from the villages and Biblian Monte Cristi — five months in which manual labor is. Then $2,000 but next to nothing, Madonna?

• An experience: riding in the surf.
• The wonderful beach of the famous Acapulco.
• The ‘mascot’ of the ship, the 2-year Tiziano.

Holland’s Glory
The headquarters of Holland America Line in Seattle may then There, across the fleet elements refer to the Dutch origin of the cruise. So I found on the Zuiderdam an Andy Warhol portrait of Queen Beatrix, buns and pastry bar for tea and some clever Holland boys on the bridge.

Second Officer Michel de Poot (24) was keen on the photo to De Telegraaf ( “My parents know what they see! “), but had mine is on his cap. When all the officers then came trotting in uniform, an officer went for me and a gentleman in fantasy performance.

Dutch also: Tiziano of Belleghem, 2.5 years old. He floats along with his father, hotel manager Marco van Belleghem, and Mama Karen. Marco and Karen met on board. Tiziano’s hobbies: “accidentally” blowing the ship’s horn and catching sharks.

THE FIGURES
On a ship with 2,000 guests and 800 crew members, like the Zuiderdam, The numbers may seem expensive.

Per trip are required:
23,000 eggs
24,000 packets of sugar
15,000 glasses
2,500 kilos of ice, just for the cocktails
$19 for the cheapest bottle of wine
$2,900 for the most expensive bottle of wine
1,500 toilet rolls

and also: 3,000,000 sparkles on the dresses of the entertainers of the entire fleet of Holland America Line.

0 Comments
Leave a Reply

Your email address will not be published.

*